fanditha_edit.jpg

 

FAQ eller ”Frågor och svar” om båtbottenmålning, skrovren båtbotten och båtbottentvätt m.m. Augusti 2015.

1. Hur får jag tvätta ren min båtbotten på land?
* Om Du har en skrovren båt går det bra att högtryckstvätta.
Om Du har gammal hård bottenfärg,
   Tvätta med hink och borste.

* Om Du har båt med blödande färg måste denna avlägsnas. Se punkt 6.

2. Hur kan jag tvätta min båtbotten i sjön?
* I borsttvätten får bara skrovrena båtar och båtar med hård bottenfärg tvättas.
* I borsttvätten får inte båtar med blödande färg tvättas.
* De flesta båtarna i klubben kan tvättas i borsttvätten. Närmare besked om just Din båt får Du när Du
   testkör och får ett eget kort till tvätten.

* Klubben har även en ”skrubbis”, manuell bottenskrapa, för utlåning.
* Det kan vara så att borsttvätten inte klarar av att göra ren just Din båt till 100 % detta på grund av Din båts egenskaper.
   Med hjälp av ”skrubbis” så kan dessa områden göras rent i efterhand.

3. Vad får jag måla med? Hur?
* Från och med 2015 får Du inte använda antifoulingfärg d.v.s. färg som innehåller biocider eller annat
  som ska hindra beväxning.

* Epoximålning (använd personlig skyddsutrustning) av en rengjord båtbotten rekommenderas. Olika fabrikat anger
  olika antal lager för att uppnå en lämplig tjocklek. Rulle eller pensel kan användas utan problem.

* Tänk på att spraymålning (rekommenderas inte för epoxi) - kan färdas långt och täck i så fall väl så inte grannbåtarna
   skadas.Se nedan punkt 6 & punkt 7.

* Våren 2015 godkände vi inte SilicOne, då vi inte vet hur den färgen påverkar borstarna i båtbottentvätten.
* Träbåtar bör inte tvättas i borsttvätten, så de kan använda ”insjöfärg”.

4. Kan jag bara låta det vara som det är, utan att renskrapa eller epoxibehandla?
* OK fram till 2020 enligt gällande miljöplan år 2014.
* Har du köpt en båt med ”blödande” färg får Du inte tvätta botten på den på varvsplan eller i borsttvätten.
  Den färgen måste tas bort.

5. Varför får jag inte använda godkänd färg med koppar i?
* Klubben antog redan 2013 en miljöplan, som har som mål att vi inte använder gifter utan i stället tar bort
  beväxning med en borsttvätt.

* Koppar är en metall som i stor koncentration är direkt skadlig för vattenlevande organismer. Med tiden
  ansamlas gifter i hamnområden och blir lokalt till mycket höga halter.

* En båtklubb hanterar en mängd miljöfarliga produkter såsom färger, lösningsmedel, polermedel,
  batterier (och batterisyror), glykol samt olja, bensin och diesel. Verksamhetsutövaren är enligt
  Miljöbalken 10:4 st. 1 skyldig att i skälig omfattning förebygga, hindra eller motverka att skada
  eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Det är därför av yttersta vikt att båtklubbens
  miljöpolicy följs för att på så sätt hindra att föroreningar sprids.

6. Hur kan jag göra ren min båtbotten före epoxibehandling? Tid och kostnad?
* Först och främst är det viktigt att ingen färg sprids till marken eller via luften till andra båtar som
   blir nedsmutsade. Dessutom skall man vara försiktig med att inandas färgdamm, särskilt om det
   finns kvar gammal mycket giftig bottenfärg. Se punkt 9 om TBT-färger. Täck marken väl innan
   Du börjar ta bort gammal färg.

* Flera olika möjligheter finns för att ta bort gammal färg. A) Skrapa med eller utan
  färgborttagningsmedel, B) slipa med ”proffsutrustning” kopplad till dammsugare
  (se rabattavtal nedan), C) blästring eller kombination av A) +B).

* Slipa med maskin kopplad till en för detta ändamål anpassad dammsugare. Kan hyras hos
  Hyreshuset där klubben har ordnat bra avtal med 15 % rabatt. Täck marken och samla sliprester.
  Tidsåtgången varierar kraftigt beroende vilken färg ni skall ta bort,
  tjockleken, typ av slipmaskin, och önskat resultat. Ett lager hård färg, 16 kvm, tog 12-16 timmar.
* Blästra med sand (alternativt is-blästring i vissa fall). Observera att båtägaren
   själv ansvarar för att ta bort allt material och täcka väl så att inte andra båtar påverkas. Kostnad
   ca 3000-6000 kr. Förberedelser att täcka mark och båt enl. blästerfirmans anvisningar cirka 3
   timmar. Bör göras i torrt väder, svårt att tejpa på fuktigt skrov. Efterarbete ca 2 timmar + tid för
   ev. transport av avfall till återvinningscentral. Tänk på att kölen på en segelbåt och andra metaller
   som blästras bör grundmålas i stort sett omedelbart efter blästring för att inte rosta/oxidera. Detta gäller även blyköl.

* Använd en skrapa med ansluten dammsugare. Finns att köpa hos bl.a. Captains eller Båtaccenten, kostnad ca 375 kr
   inklusive ett blad med två tungstensskär som håller skärpan länge. Två extra blad kostar 225kr. Ett till tre blad per båt
   räcker. Att skrapa båten går bra om man orkar. Prova först med en lånad skrapa från klubben för att bedöma arbetets
   omfattning. Tidsåtgång 8-24 timmar, beroende på storlek och färgens hårdhet. Efter skrapan kan finish skapas med
   slipmaskin på kortare tid. Marken måste täckas för att samla den färg som ”sprätter” och lämpligt andningsskydd användas.

* Lidingö Marin AB kan hjälpa den som inte vill eller kan jobba på egen hand. De åtar sig att göra hela arbetet, men också
   bara de moment du vill ha hjälp med.

7. Vilket skydd kan jag ha på en ren båtbotten?
När all gammal båtbottenfärg är avlägsnad kan gelcoaten behöva skyddas av ett eller flera lager epoxi, för att få
tillräcklig tjocklek. Beroende av fabrikat, med eller utan tillsatt lösningsmedel eller andra tillsatser, kräver de olika
produkterna olika minimi-temperaturer. Epoxi är också känslig för fukt och dagg innan den är härdad. Läs
fabrikantens anvisningar noga innan du bestämmer vilken produkt du ska använda. Tänk på att inte blanda mer
än du hinner använda innan blandningen härdar, jämför ”potlife” = hur länge du kan bearbeta färgen, för olika märken.

Bra instruktioner för Båt-epoxi och även böldpest-behandling hittar du på följande hemsidor:
* EPOTEX som säljer Nils Malmgrens epoxi. Har bra information om daggpunkt, böldpest m.m. Minimi temperatur
  + 10C. 1-2 lager över gelcoat. Se www.epotex.se och www.båtepoxi.se

* WEST System, har en långsam härdare som rekommenderas för målning med epoxi. Minimitemperatur + 16C.
   Se www.westsystem.com/ss/assets/HowTo-publications/swedish.pdf.

* LEFANT har en epoxiprimer med lösningsmedel, som målas i minimum 4 lager. Finns i vit, svart, gul och grå färg.
  Ger en sträv yta, som kan slipas till önskad blankhet.Minimitemperatur +5C. Se www.lefant.se/produkter/lefant-epoxi-primer

* HEMPEL har en produkt med lösningsmedel, Light primer, som blir sträv och finns i vit, grå eller blå färg.
   Minimitemperatur + 5C. De har också en lösningsmedelsfri produkt, High protect, som har hög glans och grå färg.
   Minimitemperatur +10C. Se www.hempelyacht.se* DE IJSSEL COATINGS, http://www.de-ijssel-coatings.se/
* BILTEMA har en vit epoxiprimer med lösningsmedel som kan appliceras från + 5 C.
  Se www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-2000023393


Vanlig epoxi kan infärgas med en låg andel pigment, flera lager ger mer färg men knappast en täckande färg.
Epoxiprimer finns i lite olika färger, men den ytan är ganska sträv och för ett glatt ytskikt krävs ordentligt sliparbete
i flera steg som avslutning. Alternativt kan man, efter primern, måla ett lager klar epoxi som avslutning. Om Du absolut
vill ha en röd eller grön båtbotten finns också alternativet att först måla hela botten med en tvåkomponentsfärg och sen
täcka den färgen med ett lager epoxi. (Kolla med tillverkaren vilken färg som kan målas över med epoxi och hur många
lager som krävs).

Något att tänka på är valet av kulör på botten. En mörk kulör gör det svårare att se när det är dags att tvätta botten och
en vit botten gör det svårt att se om/när havstulpanerna börjat växa till sig.

Epoxi är inte helt UV-beständigt så den kan börja ”krita” i vattenlinjen efter några år. Enligt uppgift kan man då slipa
ytan lätt och lägga på ett nytt skikt epoxi.

8. Vad bör jag passa på att göra när jag ändå har båtbotten skrovren?
* Byta genomföringar.
* Byta bälg.

9. Kan klubben ta hit något proffs?
* Lidingö Marin AB kan hjälpa till med hela eller delar av arbetet.
* Vi har haft klubbkvällar ang. epoxibehandling och ang. att göra båten skrovren. Om intresse finns kan dessa aktiviteter upprepas.

10. Båt med TBT-färg kvar?
Tributyltenn (TBT), egentligen tributyltennhydrid, är en mycket giftig organisk förening. Redan i små
doser är giftverkan stor. Giftverkan består i störningar på kroppens immunförsvar och hormonsystem. Användningsförbud infördes
i Sverige 1989 men kan förekomma på båtar byggda några år in på -90 talet. Misstänker man att man har TBT på båten bör man
se till att ha bästa möjliga skyddsutrustning.
Klubbens testmätningar visar att 30 % av de äldre båtarna har TBT kvar på skrovet.