9_Random.jpg

 

Till båtägare inför torrsättningen

Här kommer instruktioner inför höstens torrsättning. Det är enkla instruktioner/tips som tillsammans för att arbetet kommer gå säkert, smidigt och snabbt. Sätt av hela dagen då förseningar kan inträffa.

 • Anmäl Din närvaro till kvartersbasen när Du kommer. Kvartersbasen bär en synlig väst.
 • Kvartersbasen meddelar vilken turordning som ska gälla vid upptagningen.
 • Se till att båten är länsad. Oljespill ska slängas i miljöstationen.
 • Endast godkända stöttor/vaggor/pallningsvirke får användas. Vid oklarhet, kontakta Driften.
 • Endast 1 person får vistas i båten under upptagning.
 • Stöttor och vaggor ska vara smorda och nerskruvade till lägsta punkt.
 • Se till att ha kättingar och/eller spännband till hands.
 • Se till att Du har pallningsvirke till hands. (Se pallningsmått nedan)
 • Efter upptagning av Din båt, hjälp till i kvarteret till dess Kvartersbasen meddelar att allt arbete är klart.
 • Tvättning av båtar får ske först då kvartersbasen gett sitt samtycke. Alla kvarterets båtar ska vara upptagna.
 • Glöm inte att ta in Dina förtöjningar från Din bryggplats, då de annars kommer att slängas.

Pallningsmått

Motorbåtar:

Bockar/pallning under kölen ca 60-65 cm

De aktre bockarna får inte vara bredare än båten.

De förliga bockarna ska vara minst 20 cm smalare på varje sida än den aktre bocken.

Segelbåtar med stöttor:

Pallningen under kölen ska vara så låg som möjligt. Dock behövs plats för att sling kan gå in under kölen.

Förliga stöttorna bör kunna sättas an båten med Driftens vagn på plats.

Segelbåtar med vagga:

Vaggan får inte vara bredare än båten, dock max 3 meter.

De främre stöttorna ska vara fällbara.

Krysset fram ska vara löstagbart.