Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

 

Information från Driften

Driften håller stängt resten av året och öppnar åter tisdagen 12 jan kl. 18.00 – 19.00

Frågor besvaras via mail till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Livet utan båt…

Häromdagen sprang vi andra milen på Lidingöloppet och då passerar vi vår fantastiska klubb, Bosö Båtklubb. Det var en stilla dag, Södergarnsviken låg i stort sett spegelblank och nästan tom på båtar. Då kom jag tänka på ett liv utan båt, oj vilken underlig tanke.

 

Klubbhuset öppnar upp

Från och med vecka 38 med början på måndag den 14 september lättar BBK upp reglerna på klubbhusets tillgänglighet.

Tillsvidare gäller:

  • Max 8 personer i klubbhuset samtidigt.
  • Alla som besöker klubbhuset ska hålla minst 1,5 meters avstånd från varandra vara friska och tvätta händerna när man kommer in i huset, handsprit finns.
  • Kaffeautomaten kommer att tas i drift igen.
  • De som via arbetsplikt städar ska hädanefter även städa klubblokalen.
  • Du som går vakt kan utgå från klubbhuset igen.

 

Information om arbetsplikt vår

På grund av Corona har klubben ej kunnat erbjuda möjligheter till våra medlemmar att genomföra sin arbetsplikt vår. Med hänsyn till detta kommer vi inte att avisera avgifter för ej utförd arbetsplikt vår. Du som ändå gjort din arbetsplikt vår kommer få den tillgodoräknad som arbetsplikt höst 2020 istället.

Miljöfarligt arbete inom BBK område

Många medlemmar står nu inför att sanera båtbottnarna med mål att uppnå en skrovren båt. Det innebär bla att många externa hantverkare kommer att arbeta med detta på varvsplanen. Det är bra eftersom vi snabbare kommer att minska läckaget i hamnbassängen eller på den sommarplats som båten har.

Vår erfarenhet hittills av hur våra miljöregler efterföljs av extern personal, är inte bra! Oftast beror detta på att man inte känner till våra regler och miljökrav. Vi måste därför strama upp kraven på kunskaper om dessa regler. Medlem som anlitar extern arbetskraft har naturligtvis skyldighet att informera dessa om vad som gäller.

Bifogat finns en mall för detta, som samtidigt är en överenskommelse mellan Klubben-medlemmen och den externa hantverkaren. Ett ex av överenskommelsen skall lämnas till driften och ett ex skall innehas av den hantverkare som arbetar på varvsplanen.

Du hittar policyn med inkluderad blankett under rubriken Miiljö - Policy miljöfarligt arbete

Styrelsen

 

Information om bottenfärger

Nu när vi närmar oss sjösättningen vill vi från styrelsen och driften informera om BBK’s regler för bottenfärg och målning med dessa på varvsplan.

BBK har som målsättning att alla båtar i hamnbassängen skall vara skrovrena och beväxning motverkas främst genom användning av bottentvätt. Skrovren är en båt utan biocid eller andra giftiga ämnen i bottenfärgen samt att gammal bottenfärg med dessa ämnen är borttagen. Äldre båtar än 1991 kan innehålla det förbjudna giftet TBT som förbjöds 1989. Båtar med detta medel i bottenfärgen måste enligt tillsynsmyndigheten, saneras snarast möjligt. Hårda bottenfärger typ epoxy är tillåten. Mht att silikonfärgers inverkan på BBK’s bottentvätt och vagnpark, kan utgöra säkerhetsrisk, är inte heller dessa tv tillåtna.

 

Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Nu finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus genom att städa i våra gemensamma lokaler.

Intresse anmälan sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://bas.batunionen.se

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

 

Driftens öppettider

Driften håller stängt resten av året och öppnar åter tisdagen 12 jan kl. 18.00 – 19.00

Frågor besvaras via mail till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.