sjökort.jpg

Lidingö november 2019

Kära BBK:are,

Vilken kall höst! Det är nästan skönt att ha båten på varvsplan, väl inpackad till skydd mot snö och vindar. Glöm inte att kolla täckningen minst en gång innan jul. Båttäckningen skyddar mot en ansamling av snö som kan förändra båtens balans och därmed riskerar att välta. Vilket ju var och en kan tänka sig vilken kedjereaktion som därefter kan uppstå.

Klubbkväll höst 2019

Magnus Hollwin från Göta Kanalbolaget hälsade på och informerade oss om Göta kanal, som är 19 mil lång där halva sträckan utgörs av handgrävd kanal och på övriga sträckor går kanalen genom vackra sjöar. Kanalens grundare är som ”alla” vet Baltzar von Platen och att se den geniala slusstekniken fungera lika bra idag som för 200 år sedan är imponerande.

 

Höstmöte 2019 Östersjön

Till årets höstmöte så kom marinbiolog Lasse Byrén och berättade för oss om hur Östersjön mår idag.
Vi var ca 60 som kom och vår Klubbmästare bjöd på kaffe, te och munkar.
 
Vill Du ta del av presentationen så hittar Du den HÄR.
 
 
 

Miljöfarligt arbete inom BBK område

Många medlemmar står nu inför att sanera båtbottnarna med mål att uppnå en skrovren båt. Det innebär bla att många externa hantverkare kommer att arbeta med detta på varvsplanen. Det är bra eftersom vi snabbare kommer att minska läckaget i hamnbassängen eller på den sommarplats som båten har.

Vår erfarenhet hittills av hur våra miljöregler efterföljs av extern personal, är inte bra! Oftast beror detta på att man inte känner till våra regler och miljökrav. Vi måste därför strama upp kraven på kunskaper om dessa regler. Medlem som anlitar extern arbetskraft har naturligtvis skyldighet att informera dessa om vad som gäller.

Bifogat finns en mall för detta, som samtidigt är en överenskommelse mellan Klubben-medlemmen och den externa hantverkaren. Ett ex av överenskommelsen skall lämnas till driften och ett ex skall innehas av den hantverkare som arbetar på varvsplanen.

Du hittar policyn med inkluderad blankett under rubriken Miiljö - Policy miljöfarligt arbete

Styrelsen

 

Mastskjulen stängs

Mastskjulen stängs fro m tisdagen den 6 augusti. Behöver Du komma in i mastskjulet efter nästa tisdag, kontakta Driften tisdagar mellan 18:00-19:00.

 

 

Information om bottenfärger

Nu när vi närmar oss sjösättningen vill vi från styrelsen och driften informera om BBK’s regler för bottenfärg och målning med dessa på varvsplan.

BBK har som målsättning att alla båtar i hamnbassängen skall vara skrovrena och beväxning motverkas främst genom användning av bottentvätt. Skrovren är en båt utan biocid eller andra giftiga ämnen i bottenfärgen samt att gammal bottenfärg med dessa ämnen är borttagen. Äldre båtar än 1991 kan innehålla det förbjudna giftet TBT som förbjöds 1989. Båtar med detta medel i bottenfärgen måste enligt tillsynsmyndigheten, saneras snarast möjligt. Hårda bottenfärger typ epoxy är tillåten. Mht att silikonfärgers inverkan på BBK’s bottentvätt och vagnpark, kan utgöra säkerhetsrisk, är inte heller dessa tv tillåtna.

 

Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Nu finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus genom att städa i våra gemensamma lokaler.

Intresse anmälan sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://sbu.cloudapp.net/

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

 

Driftens öppettider
Driftkontoret håller öppet mellan kl 18:00-19:00, på helgfria tisdagar där Ni kan ställa frågor om allt som rör Er båt och medlemsskap.
Telefon till driftkontoret  08-767 99 86  samt  08-767 95 74.

Välkomna