fanditha_edit.jpg


Det här händer inom klubben den närmsta framtiden

Datum

Aktivitet

Observera

7 mars Klubbkväll  
22 mars Happy Bosön  
7 maj Möte för nya medlemmar  
11 maj Sjösättningsfest  
4 juni Städdag  
15 juni Säsongsstart Ekskär