Doppingar.jpg


Det här händer inom klubben den närmsta framtiden

Datum

Aktivitet

Observera

22 nov Extra höstmöte om blästring  
25 jan Årsmöte  
6 mars Vaktbokning startar Vaktstart 2 veckor innan sjösättning 
16 mars Klubbkväll Happy Bosön  
22 mars Klubbkväll  
11 april Möte kvarters och bryggbasar  
21 april Sjösättning börjar Preliminärt
 5 maj Sjösättnigsfest  
 8 maj Möte nya medlemmar  
29 maj Städdag  
Slutet av maj Borsttvätt startar  
16 juni Sillunch