Bada_Ekskr_700_200_1.jpg


Det här händer inom klubben den närmsta framtiden

Datum

Aktivitet

Observera

 5 mars Klubbkväll Klubbhuset - Brandkåren kommer till BBK
27 mars Happy Bosön Mingel i klubbhuset
 2 maj Sjösättningsfest  
 5 maj Möte nya medlemmar  
 2 juni Städdag  
13 juni Säsongsstart Ekskär Sillunch anordnas av BBK
29 aug Ekskärsdagen Kräftskiva på Ekskär
 24 sep Höstmöte