Bada_Ekskr_700_200_1.jpg


Det här händer inom klubben den närmsta framtiden

Datum

Aktivitet

Information

19 SEP Mastskjulen öppnar Mer information under Mastskulen, på hemsidan
17 OKT Möte nya medlemmar I klubbhuset. Separat inbjudan kommer
19 OKT Höstmöte I klubbhuset. Separat inbjudan kommer
29 OKT Båttvätten stänger Sista dag för båtbottentvätt av Din båt
29 OKT Bryggorna ska vara tömda Inför vintern behöver förtöjningsdelar vara borta
 9 NOV Höstmöte  
12 NOV Städdag Städning av hamn o varvsområdet
15 NOV Sista dag för motioner till Årsmötet  
24 NOV Happy Bosön Kalas i klubbhuset för stora och små
25 JAN 2024 Årsmöte