Hamn_versikt_sommar_1.jpg


Instruktion för avmastning

Vi rekommenderar att Du har samma bemanning som när Ni mastade på. Gärna samma personer så att alla får in en bra rutin.

Inför avmastning

 • Genomförs gärna i god tid innan upptagsdningen.
 • Dokumentera inställningar. Om du inte har bilder, passa på att ta bilder, som kan användas framgent. (Spar utskrifterna i Din båtpärm)
 • Montera av Segel, bom, kick, koppla bort el och andra kopplingar, som givare kabel etc.
 • Lätta något på vantskruvar och passa på att smörja in dessa med vantskruvolja.
 • Lossa på vantskruvsskydden.
 • Blockera inte mastkran när Ni genomför dessa åtgärder.

Under avmastningen

 • Tidsåtgång är någon kortare än vid påmastning beroende på om allt är förberett.
 • Säkerheten kommer alltid först, stressa inte och ta hjälp om Du är osäker.
 • Montera gärna bort Windex och vindgivare innan avmastning påbörjas. Detta för att minska risken att skada dessa vid avmastningen.
 • Bind gärna fast ett snöre i dina verktyg som du fäster runt handleden. De flesta verktyg flyter inte så bra men framförallt så vill vi inte att personer i båten under skall bli skadade av fallande verktyg.
 • Gå igenom hur Ni tänker Er att avmastningen skall ske.
 • Minst tre personer bör vara med under avmastningen.
  • En person hanterar mastspelet
  • En person säkrar mastfoten om masten står på däck eller passar in mastfoten under däck
  • En person lossar vanten, förstag och backstag
 • Kontrollera att lyftslinget är helt. Vid skada, anmäl detta till driften, vid skada använd ett annat rep eller sling.
 • Montera lyftslinget så att masten är något bottentung.
 • Vid 2-spridarrigg, tänk igenom hur och var slinget placeras.
 • Ibland kan det vara aktuellt att ha en tamp fästad i slinget som kan underlätta vid problem.
 • Sätt an mast lyften och lossa alla stag.
 • Samla in alla stag och säkra mastfoten.
 • Lyft och sänk ner masten.

Efter avmastning

 • Flytta båten från kranen så fort masten är ställd på bockar på mastplan.
 • Samla ihop och märk upp allt ni tar av masten.
 • Täck in utstående delar som kan skada andra master
 • Markera masten med medlemsnummer, kontaktperson + telefonuppgifter.
 • Samla in allt skräp efter Er, eltejp etc.