1_Random.jpg

 

Här hittar Du handlingar från våra Årsmöten

Verksamhetsår   Handlingar

2023                      Årsmötesprotokoll
2022                      Årsmötesprotokoll
2021                      Årsmötesprotokoll

2020                      Årsmötesprotokoll
2019                      Årsmötesprotokoll        
2018                      Årsmötesprotokoll        Extra Årsmöte (Nya stadgar)
2017                       Årsmötesprotokoll
2016                      Årsmötesprotokoll
2015                      Årsmötesprotokoll
2014                      Årsmötesprotokoll   
2013                      Årsmötesprotokoll
2012                      Årsmötesprotokoll