optemister_1.jpg

 

Blippa FAQ för Bosö Båtklubb - 2023-04-30

Q1. Var ska QR koderna sitta?

A1. Två ska sättas på stöttor/bockar om man har vinterplats. En sätts på akterspegeln. En sätts på masten (om segelbåt). En sätts på babords stäv högt upp så att den är läsbar från kajen/bryggan. Detta är speciellt viktigt för båtar som torrsätts på hösten.

Q2. Vad gäller för trailerbåtar?

A2. Trailerbåtar ska ha tre stycken QR koder. En ska sitta på själva trailern där den kan avläsas även när båten är täckt på vintern. De resterande två ska sitta på akterspegeln samt babords stäv. QR koder hämtas från driften på tisdagar.

Q3. Jag fick inga QR koder vid sjösättningen, vad gör jag?
A3. QR koder hämtas från driften på tisdagar.

Q4. Vi sjösätter med hjälp av Lidingö Marin och nyttjar endast vinterplats, hur gör vi?
A4. Ni hämtar ut tre QR koder från driften på tisdagar.

Q5. Hur får man tag i QR koder om man köpt en båt som redan var sjösatt och man endast har sommarplats?
A5. Ni hämtar ut två eller tre QR koder från driften på tisdagar beroende på om ni har motor- eller segelbåt.

Q6. Hur får man tag i QR koder om man köpt en båt som redan var sjösatt och man har både sommar- och vinterplats (ej trailer)?
A6. Ni hämtar ut fyra eller fem QR koder från driften på tisdagar beroende på om ni har motor- eller segelbåt.

Q7. Hur gör man om man endast har sommarplats?
A7. Ni hämtar ut två eller tre QR koder från driften på tisdagar beroende på om ni har motor- eller segelbåt.