Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

 

Medlemsavgifter Bosö Båtklubb 2023
Allmäna avgifter

Allmänna avgifter

 
 

Inträdesavgift

10 000

 

Inträdesavgift ungdom - 25 år

2 000

 

Medlemsavgift (endast klubbhus + medlemsverksamhet)

500

 

Medlemsavgift - hedersmedlem

0

 

Hyra klubbhus dygn

3 000

     

Båtavgifter

 
 

Sommarplats per dm bom/båtbredd

78

 

Mastavgift, alla segelbåtar

200

 

Vinterplats kr/kvm båt

78

 

Upptagning och sjösättning kr/kvm båt

78

 

Traileravgift, vinter

760

 

Trailerplats land sommar

760

 

Bryggplats vinter kr/dm

78

 

Båtavgift och miljöavgift, sommar

150

 

Båtavgift och miljöavgift, vinter

250

 

Övriga avgifter

 
   

Arbetsplikt per vår och höst

650

   

Extra nyckel

200

   

Klubbvimpel, liten

200

   

Klubbvimpel, stor

200

   

Hyra förvaringsbod (liten/stor)

350/700

   

Jolleramp

200

   

Extra upp- eller nedtagning pelarkran

500

   

Varvsplats 1/6-1/9, kr/dygn, medlem med sommarplats, max 2 500

50

   

Varvsplats 1/6-1/9, kr/dygn, medlem utan sommarplats, max 6 000

150

   

Betalningspåminnelse

60

   

Dröjsmålsränta (Referensräntan + 8%)

   

Uteblivet vaktpass (+ extra pass)

2 000

   

Gästhamn 15/5-15/9 inkl el

350

   

Hamnplats utöver fria dagar vid torr eller sjösättning, kr/dygn

300

   

Torr- eller sjösättning annan än ordinarie tid

1 000

   

Flyttning av båt som hindrar torr eller sjösättning

1 000

   

Bristfällig pallning trots påpekande från Driften

1 000

   

Kvarliggande mast på hamnplan efter 15/6

1 000

   

Kvarliggande mast på hamnplan efter 15/11

1 000

   

Elavgift per 30 dagar hamnplan tom 220831, minst

500

   

Elavgift vinter från 230901 5-12 kr/kW enligt styrelsebeslut

Enl mätare

   

Laddning vinter hamnplan, första helgen varje månad

-