optemister_1.jpg

 

Ekskärs historia

Detta att Lidingö i sig själv är en ö har naturligtvis i hög grad medverkat till att
öns båtklubbar tidigt slöt sig samman kring de gängse huvudfrågorna - att få
hamnar och att få en klubbholme.

Varje klubb för sig kunde inte och ville inte skaffa sig en egen holme.

Inom Lidingö båtförbund blev därför tidigt frågan väckt, hur man skulle kunna
skaffa sig en gemensam klubbholme. För att klara de ekonomiska frågorna
anordnades under slutet av 30-talet tre båt-lotterier, som tillsammans gav ett
netto på ca 3.200 kr.

I jubileumsskriften LBF 25 år säger man: "Ingen, som ej sysslat med lottbåtar
kan göra sig en föreställning om det arbete som här nedlagts. Alltnog fanns
det nu pengar att inköpa fastigheten EKSKÄR, en affär, som efter många
diskussioner avslutades sommaren 1938 med en kontant betalning av 3.000 kr."

Sedan kom kriget emellan, och först en bit in på 50-talet kommer EKSKÄR igen
i centrum av verksamheten. Jubileumsskriften:

"Ett starkt intresse väcktes bland båtfolket, och krafter sätts i rörelse för att
klubbholmen skall bebyggas och förses med bryggor." Redan 1946 inköptes av
kronan en militärbarack att användas till klubbhus.

Av olika anledningar blev den liggande på Lidingö till 1953, då den
transporterades ut och till höstfesten samma år kunde invigas, dock utan spis
och skorsten, som kom året därpå. 1955 byggdes långbryggan.

Uthuset blev uppfört av material från gamla sommarhemmet i Skärsätra och
skänktes av Lidingö Skolstyrelse. Den på östra udden belägna Kajutan var
brygga och kaptenshytt från en stor bogserbåt, "Herräng", som båtförbundet
förvärvade med ekonomisk hjälp av intresserade båtägare och en lördag i
januari 1955 forslade ut med en skuta från Strandvägen.

Idag har en ny styrhytt byggts eftersom den gamla förfallit.

Båtförbundet har även under senare år fortsatt arbetet med att göra vår
klubbholme attraktiv och användbar som utflyktsmål för Lidingöborna.

Vid långbryggan på östra sidan har det lagts ut två stora betong-pontoner,
där man kan förtöja skyddat, allt efter vindriktningen. År 2001 var det
dagsatt lägga ut nya och bredare bryggor.

I land har det ordnats lekplatser för barn och uteplatser för de vuxna, där
man kan sitta tillsammans och prata, äta och umgås..

EKSKÄR är alltså alla Lidingöklubbars ö, dit alla i alla åldrar, är välkomna.

Mer att läsa om Eksär hittar Du på http://www.lidingobf.se/index.php/ekskaer