9_Random.jpg

 

Kontaktinformation

Bosö Båtklubb
Bosö Hamnväg 10

181 47 Lidingö

Driftens kontor är öppet tisdagar mellan kl18:00-19:00

Båtfrågor, Varvsfrågor och övrigt - 08-767 99 86
Vaktfrågot, Borsttätten - 08-767 95 74

Bankgiro
5167-2988

Email adresser:

OBS: Ange alltid Ditt medlemsnummer vid korrespondans med klubben

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           Frågor rörande sommarplatser, bryggor och båtkön
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Frågor om vinterpatser, varvsplanen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Klubbaktiviteter, hyra av klubbhus
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Frågor kring arbetsplikt
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Frågor om vakttjästen, vaktpass
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Frågor om båtbottentvätten
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Fakturafrågor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Övriga frågor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Anmäl Din e-postadress för utskick av information från klubben

Ansvarig utgivare

Robbie Bergqvist, Ordförande BBK

Frågor

Frågor om bryggplats, upptagning, sjösättning, arbetsplikt, nattvakt och andra praktiska frågor ska i första hand ske genom personligt besök hos driften.