Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

 

Tvättens öppettider hösten 2020

Nu har Du möjlighet att tvätta båten under vår Drop-in tid på tisdagar

Öppettider med bemanning

Oktober                                                                 tisdagar                                       Kl. 16:00-19:00

Pris för tvätt med bemanning BBK medlem

Båt under 7 m                                                       250 kr

Båt över 7 m                                                         350 kr

 

 

Klubbhuset öppnar upp

Från och med vecka 38 med början på måndag den 14 september lättar BBK upp reglerna på klubbhusets tillgänglighet.

Tillsvidare gäller:

  • Max 15 personer i klubbhuset samtidigt.
  • Alla som besöker klubbhuset ska hålla minst 1,5 meters avstånd från varandra vara friska och tvätta händerna när man kommer in i huset, handsprit finns.
  • Driftkontoret kommer att ha öppet för besök på tisdagar mellan kl.18:00 – 20:00.
  • Kaffeautomaten kommer att tas i drift igen.
  • De som via arbetsplikt städar ska hädanefter även städa klubblokalen.
  • Du som går vakt kan utgå från klubbhuset igen.

 

 

Visst tar vi ansvar för vår fantastiska skärgård!

Sommaren 2020 lär gå till historien då vi alla fick den tid som vi längtat efter. Visst startade sommaren lite kall med regn och hagel, men allt eftersom veckorna gick kom värmen. För att inte prata om augusti månad, vilka veckor och vilket vatten, varmt och inbjudande.


Information från vakten

Vi har senaste veckan haft besök av tjuvar på våra bryggor, fyra växelhus har stulits från utombordare.
Se om era båtar och om möjligt backa in er båt, det kan försvåra för den typen av stölder. 
 
Information till er som går vakt 
Försäkringsbolagens undersökningar visar att mellan midnatt och 03:00 sker de flesta stölder så vakta extra mycket de tiderna. Håll även utkick på vattnet runt bryggorna då det troliga tillvägagångssättet för stölder är att komma med en liten gummibåt som har elmotor och smyga in mellan bryggorna.


Information om arbetsplikt vår

På grund av Corona har klubben ej kunnat erbjuda möjligheter till våra medlemmar att genomföra sin arbetsplikt vår. Med hänsyn till detta kommer vi inte att avisera avgifter för ej utförd arbetsplikt vår. Du som ändå gjort din arbetsplikt vår kommer få den tillgodoräknad som arbetsplikt höst 2020 istället.

 

Information om Lilla Lidingöbron

Arbeten med den nya bron, Lilla Lidingöbron, pågår över hela sträckan mellan Ropsten och Lidingö.
I takt med att gjutningsarbetet med brospannen avancerar behöver passagen för båttrafiken genom
arbetsområdet justeras.

Under veckan 5-9 oktober flyttas farleden något västerut jämfört med den nu gällande.

Läs mer på www.lidingo.se/lillalidingobronÅrets vaktbokning öppnar tisdagen den 25:e februari klockan 18:00

Du bokar som vanligt via bokningssystemet på Bosö båtklubbs hemsida (https://bas.batunionen.se), om Du saknar inloggning kontakta då driften.

Nytt för i år är att vi styrt om var vakterna går för att maximera säkerheten där den verkligen behövs, dvs. där våra båtar finns.

Se till att boka ditt pass snarast, om Du inte bokat ett pass när bokningen stänger kommer Du att bli tilldelad ett pass. Om Du blir tilldelad ett pass kan det vara svårare att byta till ett annat datum, se till att själv boka ett pass som passar Dig. Bokningen kommer att vara öppen ca 1 månad, vi återkommer inom kort med datum när bokningen stänger.

Hälsningar
Jörgen
Vaktchef Bosö Båtklubb

Miljöfarligt arbete inom BBK område

Många medlemmar står nu inför att sanera båtbottnarna med mål att uppnå en skrovren båt. Det innebär bla att många externa hantverkare kommer att arbeta med detta på varvsplanen. Det är bra eftersom vi snabbare kommer att minska läckaget i hamnbassängen eller på den sommarplats som båten har.

Vår erfarenhet hittills av hur våra miljöregler efterföljs av extern personal, är inte bra! Oftast beror detta på att man inte känner till våra regler och miljökrav. Vi måste därför strama upp kraven på kunskaper om dessa regler. Medlem som anlitar extern arbetskraft har naturligtvis skyldighet att informera dessa om vad som gäller.

Bifogat finns en mall för detta, som samtidigt är en överenskommelse mellan Klubben-medlemmen och den externa hantverkaren. Ett ex av överenskommelsen skall lämnas till driften och ett ex skall innehas av den hantverkare som arbetar på varvsplanen.

Du hittar policyn med inkluderad blankett under rubriken Miiljö - Policy miljöfarligt arbete

Styrelsen

 

Information om bottenfärger

Nu när vi närmar oss sjösättningen vill vi från styrelsen och driften informera om BBK’s regler för bottenfärg och målning med dessa på varvsplan.

BBK har som målsättning att alla båtar i hamnbassängen skall vara skrovrena och beväxning motverkas främst genom användning av bottentvätt. Skrovren är en båt utan biocid eller andra giftiga ämnen i bottenfärgen samt att gammal bottenfärg med dessa ämnen är borttagen. Äldre båtar än 1991 kan innehålla det förbjudna giftet TBT som förbjöds 1989. Båtar med detta medel i bottenfärgen måste enligt tillsynsmyndigheten, saneras snarast möjligt. Hårda bottenfärger typ epoxy är tillåten. Mht att silikonfärgers inverkan på BBK’s bottentvätt och vagnpark, kan utgöra säkerhetsrisk, är inte heller dessa tv tillåtna.

 

Gör Din arbetsplikt i Klubbhuset

Nu finns det möjlighet att göra Din arbetsplikt i vårt Klubbhus genom att städa i våra gemensamma lokaler.

Intresse anmälan sker via bokningsmodulen i Bas-K. http://sbu.cloudapp.net/

Vi kommer skapa 2 bokningsmöjligheter i veckan. Måndagar och torsdagar.

 

Driftens öppettider
Driftkontoret håller öppet mellan kl 18:00-20:00, på helgfria tisdagar där Ni kan ställa frågor om allt som rör Er båt och medlemsskap.
Telefon till driftkontoret  08-767 99 86  samt  08-767 95 74.

Välkomna