01Hamnen1_Random.jpg

 

Till båtägaren inför sjösättningen

Här kommer instruktioner inför årets sjösättning. Det är enkla instruktioner/tips som tillsammans gör att arbetet kommer gå säkert, smidigt och snabbt.

 • Anmäl Din närvaro till kvartersbasen när Du kommer. Kvartersbasen bär en synlig väst.
 • Lämna tillbaka medlemsbrickan till kvartersbasen.
 • Tiderna för dagen är preliminära då tidigareläggningar eller förseningar kan inträffa.
 • Allt täckvirke i Ditt kvarter ska vara borta från kvarteret innan sjösättningen börjar.
 • Glöm inte att förse Din bryggplats med förtöjningstampar.
 • Se till att provstarta Din motor innan sjösättningen börjar.
 • Glykolen ska samlas upp så att det inte hamnar på marken.
 • Inga fendrar ska hängas utanför båten då det hindrar våra vagnar.
 • När Din båt är förtöjd, återgå till Ditt kvarter och hjälp Dina båtgrannar enligt kvartersbasens anvisningar.
 • Städa av Din plats och ta bort eventuella spikar eller metallföremål som ligger på marken.
 • Stöttor och pallningsvirke som lämnas kvar på BBK’s område ska tydligt vara märkt med Ditt medlemsnummer. Material som lämnas kvar omärkt slängs. Kvartersbasen meddelar var placeringen av materialet får vara.
 • Efter sjösättning av Din båt, hjälp till i kvarteret till dess Kvartersbasen meddelar att allt arbete är klart.
 • Driften kan vid begäran vilja se försäkringspapper så se till att ha med en kopia.
 • Om du ska slänga Din presenning, vik ihop den ordentligt och släng den på anvisad plats.

Ha en trevlig båtsommar!

BBK