9_Random.jpg

 

Här hittar Du handlingar från våra Årsmöten

Verksamhetsår     Handling

2018                     Årsmötesprotokoll

2017                      Årsmötesprotokoll

2016                     Årsmötesprotokoll

2015                     Årsmötesprotokoll

2014                     Årsmötesprotokoll   Resultat-, och Balansräkning

2013                      Årsmötesprotokoll

2012                     Årsmötesprotokoll