optemister_1.jpg

Detta är en 15 min lång instruktionsfilm för att berätta hur Du bäst lär Dig rutinerna runt vår nya båtbottentvätt. Ta gärna tillfället i akt att repetera det Du lärde Dig förra sommaren.