Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

Maj 2019

Kära BBK:are

Sommaren kommer!

April

Kära BBK:are

Äntligen dags för vår rustningen av våra båtar, med löften om härliga utflykter i vår härliga skärgård. Vi riktigt ”gnuggar” in våra förväntningar om en varm och solig sommar.

Ordföranden har ordet

Kära medlemmar,

När ni läser detta hoppas jag att våren har bestämt sig för att inträffa. Därmed börjar det ”klia” i våra båtfingrar. Det är då också dags att uppdatera Hamn- och Varvsordningen (HoV) samt Miljöplanen (MP).


Ordföranden har ordet, februari 2019

Kära medlemmar,

Det gamla året 2018 satte årsmötet punkt för den 25 januari. Ett 60-tal medlemmar samlades i klubbhuset och kunde konstatera att vi fortfarande har en god ekonomi, att resurserna använts på rätt sätt och att verksamhetsmålen rimligt uppnåtts. Styrelsen fick förtroende att fortsätta enligt föreslagna prioriteringar för 2019: Stöd till medlemmarnas sanering av båt bottnar- Fortsätta arbetet med att förbättra varvsplanen med körväg- Fortsätta utveckla båttvätten. Detta utöver att vi prioriterar en sjö- och torrsättning med säkerhet och kvalitet.

December 2018

Kära BBK:are

Hoppas att Ni har det bra i stugvärmen, så här års när vintern borde tagit över men som tvekar, ännu.