9_Random.jpg

 

Medlemsavgifter Bosö Båtklubb 2022
Allmäna avgifter

Inträdesavgift 5 000 kr
Inträdesavgift ungdom - 25 år 1 000 kr
Medlemsavgift (endast klubbhus + medlemsverksamhet) 500 kr
Medlemsavgift - hedersmedlem 0 kr
Hyra klubbhus/dygn 3 000 kr
Båtavgifter
Sommarplats per dm bom/båtbredd 78 kr
Mastavgift, alla segelbåtar 200 kr
Vinterplats kr/kvm båt 78 kr
Upptagning och sjäsättning kr/kvm båt 78 kr
Traileravgift, vinter 760 kr
Trailerplats land sommar 760 kr
Bryggplats vintetid kr/dm 78 kr
Båtavgift och miljöavgift, sommar 150 kr
Båtavgift och miljöavgift, vinter 250 kr
Övriga avgifter
Arbetsplikt per vår och höst 47 kr
Extra nyckel 200 kr
Klubbvimpel, liten 200 kr
Klubbvimpel, stor 200 kr
Hyra förvaringsbod 700 kr
Jolleramp 200 kr
Extra upp- eller nedtagning pelarkran 500 kr
Varvsplats 1/6-1/9, kr/dygn, medlem med sommarplats, max 2 500 50 kr
Varvsplats 1/6-1/9, kr/dygn, medlem utan sommarplats, max 4 000 100 kr
Betalningspåminnelse 60 kr
Dröjesmålsränta  (Referensräntan + 8%)
Utelblivet vaktpass (+ extra pass) 2 000 kr
Gästhamn 15/5-15/9 inkl el 300 kr
Hamnplats utöver fria dagar vid torr eller sjäsättning, kr/dygn 300 kr
Ställplats husbil 15/5-15/9 inkl el 200 kr
Torr- eller sjäsättning annan än ordinarie tid 1 000 kr
Flyttning av båt som hindrar torr eller sjösättning 1 000 kr
Bristfällig pallning trots påpekande från Driften 1 000 kr
Kvarliggande mast på hamnplan efter 15/6 1 000 kr
Kvarliggande mast på hamnplan efter 15/11 1 000 kr
Elavgift vinter från 220901 ca 3kr/kW Enl mätare
Elavgift sommar maj-sept vid hamnplats (fri el då ägare är i båten) 500 kr
Elavgift vinter oktober 21-april22 500 kr/månad
Laddning av elbil eller elmotor i båt är ej tillåtet.