optemister_1.jpg

 

Hamn och Varvsordningen 2020

Det regelverk vi har att förhålla oss till finns beskrivna i vår Hamn och Varvsförordning, som består av två delar.

Ett huvuddokument Du hittar HÄR, samt en fördjupning av vissa avsnitt i den bilaga, som Du hittar HÄR.