Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

Jag vill passa på att berömma alla Er som undviker att måla med biocidfärger. Ni har bidragit till att ytterligare tungmetaller inte hamnat i bottenslammet i hamnbassängen. Det livliga fågellivet i vassruggarna kanske indikerar att vattenmiljön återhämtar sig. Vi är fortsatt angelägna om att inte heller kontaminera varvsplan. De gifter som hamnar där, letar sig småningom ut i hamnbassängen. Tyvärr sker så fortfarande i oacceptabel omfattning. Rester från blästring, slipning och skrapning måste tas om hand. Jag noterar att det kanske inte är båtägarna som bryter mot våra regler utan inhyrda ”hantverkare”. Detta måste få ett stopp. Av det skälet är det nu helt förbjudet att blästra på varvsplan. Styrelsen rekommenderar starkt medlemmar att anlita etablerade firmor/hantverkare.  Detta gäller inte minst sanering av äldre båtar med TBT i bottenfärgen

Vi Lidingös Båtklubbar, har av tillsynsmyndigheten (Lidingö Stad), blivit uppmanade att kartlägga omfattningen på respektive arrendeområde, av det förbjudna ämnet TBT i bottenfärgerna. Detta arbete har påbörjats. TBT förbjöds 1989 pga den höga giftigheten även för människor. Styrelsen kommer att kontinuerligt informera om hur frågan utvecklar sig och vår avsikt är att inom kort samla berörda medlemmar för information och en diskussion om hur vi gemensamt kan gå vidare.

Sjösättningsperioden börjar sista helgen i denna månad. En vecka senare än vad vi brukar. Orsaken är den sena påsken och att vi vill låta medlemmarna nyttja den extra ledigheten till rustning av båtarna.

Som vanligt framhåller vi säkerheten under sjösättningen.  Din roll som medlem är att ta hand om din båt, att hjälpa de övriga i kvarteret samt att lyssna på vad driftens team säger. Kom i tid och undvik stress. Och ta det lugnt på bryggorna. Ni är kanske ensamma där ute. Det finns nödstegar monterade ute på bryggorna i fall ni hamnar i vattnet. Det gäller ju att komma upp ur det kalla vattnet så fort som möjligt

Traditionsenligt firar vi sjösättningen med grillat mm för hela familjen. I år den 11 maj.

Lars Frisk

Ordförande BBK