Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

BBK:s sjösättning är väl det säkraste tecknet på att nu väntar sommaren runt hörnet. Efter en lång och mörk vinter förtjänar Ni det.

Vi är nu mitt i sjösättningen och den ”flyter” på. Driften har en väl utprövad procedur med goda rutiner för alla parter. Men det bygger på att alla lojalt ställer upp, vilket Ni i vanlig ordning gör. Heders till Er alla.

Vädret är ju en viktig källa för båtlivet. Men den kan ställa till problem. Eftersom vi är lite ringrostiga efter vinterns dvala så kan den första förtöjningen på egen bryggplats bli mindre bra. Gör en efterkoll vid senare tillfälle, innan vi får första kulingen.

Vi har nu en bra bild över TBT-läget i klubben. Ni som har båtar från – 91 och äldre kan ta del av resultatet för Din båt genom kontakt med driften. Vi kommer senare i vår, den 22/5, att samla Er som har höga TBT-värden i bottenfärgen, för att diskutera hur man kan gå vidare.

Påminner om att boka Ditt vaktpass före den 24/5. Du kan få hjälp av driften ytterligare en tid framåt. Vi har minskat antalet bokningsbara sommarpass för att säkerställa bemanning under de mer stöldkänsliga perioderna.

Till sist : Den 15 juni på Ekskär sker säsongsstarten med en sillunch. Boka redan nu in datumet i aktivitetskalendern. Inbjudan med program kommer längre fram.

Vi ses på sjösättningsfesten den 11 maj i klubbhuset!

Lars Frisk

Ordförande BBK