sjökort.jpg

 

December 2016

Kära BBK:are,

Ja, vi är en båtklubb och skall så förbli. I alla fall om jag får tolka Era enkätsvar riktigt. Den i oktober genomförda enkäten besvarades av ungefär hälften av Er. Man säger mig att det är ett bra resultat, men det tycker inte jag. Men jag är mycket nöjd med Er som tagit sig tid att svara på enkäten. Era svar är mycket värdefulla för oss när vi nu skall försöka utveckla klubben och vår verksamhet.

 

Information från ordföranden

December 2017

Kära BBK:are,

Så är det dags att, så här i vintermörkret, summera det gångna verksamhetsåret.