1_Random.jpg

För oss båtägare, personligen, har det väl varit viktigast att få komma ut på böljan blå med vänner och bekanta. Jag tycker mig kunna konstatera att vissa sommarveckor var det ovanligt många bilar parkerade på varvsplan. Det indikerade sannolikt att många medlemmar var ute i skärgården, just då. Jag hoppas att många av Er har upptäckt Ekskäret, Lidingö Båtförbunds klubbholme. Ön ligger 16 sjömil från BBK:s hamn på Lidingö, strax bortom Grinda, där skärgården börjar. På Ekskär finns alla möjligheter att i en säker och trygg hamn, roa alla familjens medlemmar med allt från att fiska till bad och bastu.

Själv har jag haft ett ”mellanår” på sjön, då min bror och jag ägnat oss åt renovering av en sommarstuga. Men nästa år så....

Beträffande vår klubbs resultat under 2017, kan jag konstatera att vi har nått de flesta av våra uppsatta mål. Vi har en god ekonomi och en hög kvalitet i verksamheten. Det bådar gott inför framtiden där vi ser flera utmaningar men också intressanta möjligheter. Jag återkommer mer om detta på årsmötet och i efterföljande februari information.

Båttvätten fungerar allt bättre men har ännu inte nått maximal förmåga och resultat. Tillverkaren kommer även denna vinter att förbättra funktionen inför nästa säsong. Viktigt är att hålla reda på när havstulpanerna sätter sig på skroven. Driften följer upp detta och kommer ut med information. Räkna då med att tvätta båten kanske två gånger under den aktuella perioden. Vi kommer att få tvätten mer bemannad under sommaren vilket kommer att underlätta för oss som behöver lite hjälp.

Vi har ambitionen att anordna kurser för medlemmar och ungdomar. Det gångna året tvingades vi ställa in en del aktiviteter pga brist på funktionärer. Jag uppmanar intresserade medlemmar att träda fram och bidra till en viktig utveckling av klubbens verksamhet. Alla är välkomna.

Håll ut! Inom kort går vi mot ljusare tider. Och glöm inte att titta till båttäckningen med jämna mellanrum.

Välkomna på årsmötet den 25 januari, 2018.

God jul och Gott Nytt År!

Önskar Lars Frisk och övriga i BBK:s styrelse.