01Hamnen1_Random.jpg

HoV är vårt grundläggande regelverk och Du bör med jämna mellanrum studera innehållet.  Det finns många detaljerade regler, inte alla är lätta att komma ihåg, men reglerna syftar till att hålla ihop klubben och vad som krävs av den enskilde medlemmen för detta. Nyheter för i år är:

  • Vi anser det nödvändigt att påtala det olämpliga i att använda klubbens elnät för laddning av hybrid och/eller elbilar. Det blir alltså inte tillåtet att göra detta då vårt elnät inte är tillräckligt dimensionerat.
  • Vi finner det också nödvändigt påtala att det inte heller är tillåtet att tvätta bilar på klubbens område. Lidingö stad har för övrigt ett tvätt förbud av bilar över hela Lidingö.
  • Tankning av bränsle är ett mycket stort riskmoment med mycket allvarliga konsekvenser om oturen är framme. Ej tillåtet i hamnen, på bryggor och på varvsområdet.
  • Särskild plats för cyklar kommer att iordningställas vid gamla sopplatsen. Detta för att förhindra olyckor på bryggor och andra platser inom området.

Miljöplanen beskriver vår strategiska inriktning omsatt i mål över tiden.  Den utgår ifrån de miljörisker som vår verksamhet utgör och ger en uppfattning om vilka åtgärder som måste till för att nå målen.  Mål för 2019-2020 är att skapa förutsättningar för medlemmarna till en miljösäker sanering av bottenfärger.  Tills vidare bedömer vi det nödvändigt att inte genomföra blästring på varvsplanen då spillet av färgrester riskerar att kontaminera omgivningen. Ett av de viktigaste målen med vår miljöpolicy är att minimera läckaget av tungmetaller i hamnbassängen. Vi har i detta avseende kommit mycket långt genom att medlemmarna under flera år lojalt har avstått från att bottenmåla med antifouling-färger.

HoV och Miljöplanen brukar alltså kompletteras årligen och det leder inte sällan till att man tappar överblicken och det långsiktiga fokus som erfordras. Vi har därför avsikt att under det kommande året ta ett större helhetsgrepp över dessa viktiga styrdokument och kommer att löpande bjuda in till medlemsinformation och diskussion.

Påminner om att det är dags att boka vakttid om ni inte redan har gjort detta. Även i år har vi utökat antalet vakter under sjö- och torrsättningsperioderna. Både varvsområdet och bryggorna skall patrulleras. Vi prioriterar bemanningen av vakterna på varvsplanen.

Till sist påminner jag om extra årsmöte och klubbkväll 7 mars samt ”happy Bosön” den 22 mars.

Välkomna!

Lars Frisk