9_Random.jpg

Årsmötet valde in tre nya medlemmar, Cathrine Sköld, Björn Crona och Marie Uhlenius Törnqvist. Samtidigt blir Calle Eriksson suppleant från att tidigare varit ordinarie ledamot. Jag fick också med blandade känslor tacka av Inger Landström som valt att lämna styrelsearbetet. Hon var med redan 1974 när klubben bildades, har sett hur uppbyggnaden gick till då och har upplevt resan till dagens BBK. Jag mister en nära medarbetare men hon och maken Arne är ju trösterikt kvar som medlemmar och med fortsatt engagemang i klubbens verksamhet.

Jag hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna och gläds särskilt åt att vi nu med dem får möjlighet att börja utveckla ungdom- och utbildningsverksamheten. 

Årets BBK:are, som utses av styrelsen, presenterades också på årsmötet: Ellerth Persson, vår allestädes närvarande klubbmästare, som startat många och deltagit i ännu fler aktiviteter, fick det välförtjänta omnämnandet. Grattis Ellerth!

Årsmötet sätter naturligtvis punkt men det är också startskottet för ett nytt båtår. Vi går äntligen mot ljusare tider och mycket snart kan man börja med vårens förberedelser inför sjösättningen.

Möjlighet att boka vaktpass har tidigarelagts till den 5 februari. Allt för att möjliggöra en bättre och tidigare uppfyllnad av möjliga pass och minska behovet av att vaktchefen tilldelar medlemmar en tid. Allt som oftast med ändringsarbete som följd. Ni kan som vanligt boka tid via vår hemsida eller genom besök nere i klubbhuset. Alla medlemmar går vakt. Detta inkluderar styrelse och funktionärer. Medlemmar med funktionsnedsättning eller motsvarande, får naturligtvis anpassa utförandet efter kontakt med vaktchefen.

Nu börjar årets klubbaktiviteter. Vi har en klubbkväll med extra årsmöte den 7 mars, Happy Bosön den 22 mars, sjösättningsfest den 11 maj och säsongsstart på Ekskär den 15 juni. Sjösättningen börjar den 27 april men redan helgen innan öppnar Bosö kafé.  Kalender och övrig information finns på hemsidan.

När Ni läser detta skall ni ha fått vårens fakturor. Det är viktigt att Ni betalar så snart som möjligt, dock senast den 25 februari. Ett av skälen är att hamnkaptenen skall kunna planera för fördelning av båtplatser i hamnen. 

Vi ses i Bosöhamnen

Önskar

Lars Frisk