optemister_1.jpg

Värmen verkar inte vilja lämna oss. Fortfarande relativt varmt för årstiden. Det underlättar ju för oss som är sena med vinterkonserveringen och täckningen av båten. Passa föresten på att kolla täckningen en gång innan jul eller innan stormarna sätter igång.

Torrsättningen gick som vanligt bra. Vår organisation är samtrimmad och alla vet sina roller och uppgifter. Detta gäller inte minst Ni medlemmar som troget ställer upp för hela kvarterets väl och ve. Ja, håll gärna ögon öppna och ta en extra koll i kvarteret när Du tittar till din båt. Larma till driften eller direkt till båtgrannen om något ser mindre bra ut. Tack alla för Er insats under hösten.

Så här i slutet av kalenderåret är det aktuellt med summering av innevarande år och planering för kommande år. Traditionsenligt kommer styrelsen att redovisa detta på årsmötet. Kallelse kommer ut till er i mitten av december. Årsmötet äger rum den 24 januari, 2019. Alla handlingar som bokslut och fullständig verksamhetsberättelse kommer inte att skickas ut i förväg utan dessa och alla övriga relevanta handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset. Notera för övrigt att driften kortar ner öppethållningstiderna över vintern, på tisdagar med en timme till mellan klockan 18:00 och 19:00.

Jag påminner återigen om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 november (i år).

Till sist: Du har väl bokat in Happy Bosön den 16 november? I Klubbhuset.

Vi ses då, önskar

Lars Frisk

Ordföranden BBK