Hamn_versikt_sommar_1.jpg

Med hösten kom som vanligt även klubbens torrsättning av medlemsbåtar. Så här i halvtid av torrsättningsperioden brukar jag påminna om några åtgärder som Ni medlemmar bör göra så fort som möjligt efter att Ni har båten på land: Ta bort förtöjningsvirket från bryggplatsen. Samla upp glykolen när du vinterkonserverar motorn. Fäst inte presenningar i stöttor och fristående bockar.

Förtöj för storm!! Gäller även på vinterplatsen. Täckningen måste vara rejäl och säker. Även om vi har en väl skyddad varvsplan kan stormvindar ställa till svåra problem. För Er själva och för grannbåtarna.

Ni som har tvättat Er båt i båttvätten innan upptagning kan med få undantag enkelt att skrapa bort de sista resterna av de förtretliga havstulpanerna. Ja, har Ni helt tagit bort gammal antifoulingfärg så kan Ni använda högtryckstvätt. Annars inte!  Vi som inte ännu fått bort gammal färg bör nu planera för att kunna göra detta under våren. Slipning eller skrapning är metoder som vi själva kanske klarar av. Men beakta att det tar tid. Blästring är en metod som kräver proffshjälp och ett rigoröst inneslutet utrymme.  Vi kommer inom kort att skriva mer om detta på vår hemsida. Vi kommer att söka bidrag från länsstyrelsen, för att skapa bättre förutsättningar för de medlemmar som sanerar sina båtbottnar.  Vi fokuserar i första hand på dem som har TBT-rester i båtbotten-färgen. Vi återkommer även om detta.

Tisdagen den 23 oktober, klockan 18:30 i klubbhuset, har vi en särskild information för nya medlemmar. Inte bara nya medlemmar är välkomna. Har Du inte själv tidigare kunnat närvara har Du här en ny möjlighet. Höstens klubbkväll äger dessutom rum torsdagskvällen den 25 oktober. Den kommer att innehålla tips och inspiration om seglatser bortom Stockholms skärgård. Boka in kvällen.

Till sist vill jag påminna om att motioner till årsmötet, 24 januari 2019, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 november.

Med hopp om att höstvädret medger ytterligare någon utflykt till skärgården.

Lars Frisk

Ordförande BBK