Hamn_versikt_sommar_1.jpg

Soliga och varma dagar med härligt badvatten. Kanske ibland en något tam vind för seglarna. Men för oss motorbåtsfolk en sällsam upplevelse att få glida fram över spegelblanka fjärdar. Ja, det finns ju en baksida också med torka, bränder och algblomning. Men det har vi kanske redan glömt. Och dessutom, sommaren verkar fortsätta ett tag till. Ingen hänsyn till almanackan där inte.

Nu gäller emellertid förberedelser för torrsättningen. Redan den 22 september rullar vi igång med de första båtarna. Som vanligt håller Du tiderna och är väl förberedd. Har Du frågor så vänd Dig till kvartersbasarna. De vet vad som gäller. Även i höst kommer medlemmar ur styrelsen att finnas på varvsplan under torrsättningen. Åtminstone delar av dagarna. Passa på att ta kontakt med oss och diskutera det som Du anser är viktigt. Även vi har gula jackor på oss. Kanske något renare än driftpersonalens. Under torrsättningen kommer som vanligt ”Bosö Café” att vara öppet.

Arbetet med att iordningställa den inre Varvsvägen har kommit igång. Asfalten på nedre delen har ersatts med nytt bärlager. Avsikten är att detta skall få sätta sig och asfalteras nästa år. Ta det därför extra försiktigt vid passage av sträckan.

Återigen dags att Du redan nu börjar tvätta båtbotten i vår borsttvätt. Den kommer att ha utökad bemanning. Boka tid på hemsidan eller droppa in vid tillfälle. Även i år har vi medgivit att andra medlemmar i Lidingö båtförbund kan besöka vår tvätt när den är bemannad. Naturligtvis under förutsättning att de uppfyller samma krav som vi har på våra egna medlemmar.

Utöver torrsättningen har vi flera aktiviteter under hösten för Dig.

  • Vi har ett höstmöte den 27 september. Där tar vi upp och diskuterar med Er en modernisering av våra stadgar. Årsmötet får sedan ta ställning.
  • Informationsträff med alla nya medlemmar den 23 oktober. Inbjudan kommer.
  • Vi anordnar en trivseldag med städning söndag den 11 november. Tyvärr måste vi ha ett tak för antalet deltagare. Se till att boka din plats tidigt-när kallelsen kommer ut.
  • 25 oktober har vi en klubbkväll med härliga bilder och berättelser om segling i Östersjön.
  • Vi avslutar årets säsong den 16 november med ”Happy Bosön”. 

Hälsningar

Lars Frisk

Ordförande BBK