Hamn_versikt_sommar_1.jpg

Ja nu är det fullt möjligt att ta tag i vårrustningen. Det finns flera hjälpmedel att låna som underlättar ert arbete med båten. Notera också att Bosö Kafé har öppet på helgerna, ett inte oväsentligt hjälpmedel det också. Vi har ju alla under de senaste åren bidragit till att minska vårt avtryck på miljön. Detta genom att främst undvika bottenmåla med olämpliga färger och att se till att minska övrigt spill på varvsplan. Jag och styrelsen är mycket stolta över Er lojalitet och engagemang för detta. Ni behöver inte bottenmåla i år heller. Tvätten har även i år varit tillbaka hos tillverkaren för en uppgradering och förbättring. I år kommer säkert många av Er att ligga kvar på varvsplan för att göra båtbotten skrovren, dvs att avlägsna helt gamla färgrester. Det är ju vårt långsiktiga mål att kunna fritt använda högtrycksspruta på varvsplanen när skrovet är befriat från giftiga antifouling-färger. Något att se fram emot. Det viktigaste långsiktiga målet ar dock att minska båtlivets negativa miljöpåverkan genom att inte bottenmåla. Därigenom minska läckaget av giftiga ämnen.

Sjösättningsperioden står inför dörren. Som vanligt sätter vi säkerheten främst. Medlemmarnas roll är att ta hand om sin båt, att hjälpa de övriga i kvarteret samt att lyssna på vad driftens team säger. Kom i tid och undvik stress. Och ta det lugnt på bryggorna. Ni är kanske ensamma där ute. Det finns nödstegar monterade ute på bryggorna i fall ni hamnar i vattnet. Det gäller ju att komma upp ur det kalla vattnet så fort som möjligt

Traditionsenligt firar vi sjösättningen med grillat mm för hela familjen. I år den 5 maj. Välkomna!

Lars Frisk

Ordförande BBK