Hamn_versikt_sommar_1.jpg

Kung Bore verkar trivas. Snö i stora mängder. Passa på att kolla att båttäckningen håller.

Så här års brukar Hamn- och Varvsordningen (HoV) samt Miljöplanen (MP) uppdateras.

HoV är vårt grundläggande regelverk och Du bör med jämna mellanrum, tex vart tredje/fjärde år , läsa igenom den och uppdatera ditt minne.  Det finns många detaljerade regler, inte alla är lätta att komma ihåg, men reglerna syftar till att hålla ihop klubben och vad som krävs av den enskilde medlemmen för detta. Nyheter för i år är.

-Jollar max 3,5 meter får efter godkännande av driften placeras på jollerampen med giltigt medlemsnummer synligt.

-Hushållssopor placeras i anvisade kärl, i miljörummet.

-Heta arbeten utökade med arbete med krympplast och kaptrissa.

Miljöplanen beskriver vår strategiska inriktning omsatt i mål över tiden.  Den utgår ifrån de miljörisker som vår verksamhet utgör och ger en uppfattning om vilka åtgärder som måste till. Nytt för i år är att 2018 beskrivs relativt konkret medan målen för 2020 och 2025 blir mer visionärt och luddigt i kanterna. Nytt att notera är att vi nu öppnar båtbottentvätten även för övriga lidingöklubbar samt att den nya sopstationen klarar källsortering, att användas. Bägge dokumenten finns att läsa på hemsidan inom kort.

Påminner om att det är dags att boka vakttid. Även i år har vi utökat antalet vakter under sjö- och torrsättningsperioderna. Både varvsområdet och bryggorna skall patrulleras. Vi prioriterar bemanningen av vakterna på varvsplanen.

Innan ni sätter i gång med vår-rustningen av era båtar, kan ni även i år, i trevlig samvaro med likasinnade (andra BBKare) få nöje av klubbkvällar i vårt fina klubbhus. Den 16 mars, Happy Bosön och den 22 mars få tips om ”smultronställen” i skärgårn´.

Vi ses då eller sedan.

säger

Lars Frisk