01Hamnen1_Random.jpg

Så går vi äntligen mot ljusare tider och snart kan man börja med vårens förberedelser inför sjösättningen.

Vi satte formell punkt för 2017 på årsmötet i januari. Ett 40-tal medlemmar trotsade mörkret och beslutade stadgeenligt om resultat- och balansräkning. Styrelsen fick fortsatt förtroende.

Fjolåret gav ett utmärkt resultat.  Främsta anledningen är att vi har fått tillbaka den moms som vi betalade i samband med köpet av båttvätten. Vi har därför kunnat skapa en framtidsfond som skall hantera större framtida investeringar. Momsåterbetalningen är en följd av att vi valt att momsregistrera båttvättens verksamhet. Det i sin tur möjliggör för oss att låta övriga båtklubbar på Lidingö, nyttja tvätten, med momsbelagda avgifter, utan att vår allmännyttiga verksamhet befläckas.

Vi kan som vanligt se fram emot ett år fullspäckat med aktiviteter. Happy Bosön den 16 mars, klubbkväll den 22 mars, sjösättningsfest den 5 maj och säsongsstart på Ekskär med sillunch den 16 juni är några exempel på klubbträffar under våren. Sjösättningen börjar 21 april men redan helgen innan öppnar Bosö Cafe. Kalender och övrig information finns på hemsidan.

Notera att vaktbokningen börjar tisdagen den 6 mars klockan 1900. Ni kan boka tid via vår hemsida eller genom besök nere i klubbhuset.  Ni kan också läsa på hemsidan hur årets vakttjänstgöring kommer att läggas upp.  Alla medlemmar går vakt. Detta inkluderar styrelse och funktionärer. Medlemmar med funktionsnedsättning eller motsvarande, får naturligtvis anpassa utförandet.

Vi står som vanligt inför flera utmaningar under det kommande året:

  • Stöd till medlemmarnas sanering av båt bottnar prioriteras.
  • Förbättring av varvsplanen med körväg. Här väntar vi på beslutsunderlag från Lidingö Stad.
  • Båttvätten skall ge tillfredsställande tvättresultat.

Detta utöver att vi prioriterar en sjö- och torrsättning med säkerhet och kvalitet.

När ni läser detta skall ni ha fått vårens fakturor. Det är viktigt att ni betalar senast den 28 februari. Ett av skälen är att hamnkaptenen skall kunna planera för fördelning av båtplatser i hamnen.

Även i år planerar driften att finnas tillgänglig för frågor/motsvarande nere i klubbhuset varje tisdag kl 18:00 och de lyssnar på alla.

Vi ses nere i Bosöhamnen

tycker

Lars Frisk