9_Random.jpg

Torrsättningen gick som vanligt bra. Utan större missöden. Våra driftteam fungerar utmärkt,
tillsammans med Er medlemmar, naturligtvis. Säkerheten sätts i första rummet vilket kan innebära
stopp- och väntetider. Jag tackar Er medlemmar för att ni har förståelse för detta. Ett varmt tack går
även till driftens personal.

Vi i styrelsen har under torrsättningshelgerna varit representerade av åtminstone en ledamot på varvsplan.
Det har givit oss en större kunskap om vad Du som medlem tycker och tänker. Ett bra komplement för
oss till den medlemsenkät som genomfördes under fjolåret.

Vi närmar oss slutet av året och det börjar bli aktuellt att summera året. Detta sker formellt i vår
årsredovisning som blir en av huvudpunkterna på årsmötet den 25 januari, 2018. Det kommer en kallelse
i mitten av december. Jag vill passa på att påminna om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
15 november (i år).

Vår vision är att kunna bedriva båtklubbsverksamhet i Södergarnsviken långsiktigt och hållbart.
Förutsättningarna för detta bestäms i stor utsträckning utav Lidingö stad. Stadens uppfattning om detta
framgår av den ”blåplan” som för närvarande bereds av stadens tjänstemän. Alla som intresserar sig för
båtliv kan ta del av planen genom Stadens hemsida. Gör gärna detta. Den berör Lidingös båtägare och
förutsättningarna för ett aktivt båtliv, i högsta grad.

Till sist: Du har väl bokat in Happy Bosön den 17 november? Vi kommer också att kalla intresserade till
fortsatt information, den 22 november, om hur du kan uppnå skrovren båt.

Vi ses då, önskar

Lars Frisk