Bada_Ekskr_700_200_1.jpgSå här i halvtid av torrsättnigsperioden kan det vara lämpligt och påminna om några åtgärder som ni bör vidtaga så fort som möjligt efter att ni har båten på land:
•    Ta bort ert förtöjningsvirke från bryggplatsen. Det ruttnar och hållfastheten minskar. Olycksrisk!
•    Fäst inte presenningar i stöttor och fristående bockar. Hårda vindar kan rycka loss dessa. Olycksrisk!
•    Samla upp glykolen när Du vinter konserverar motorn. Ta hjälp av en båtgranne och de hjälpmedel som finns att låna av driften.
•    Rensa bort skräp och sly från Er plats på land. Redskap kan lånas av Driften.
Innan Du går upp, passa på att använda vår båttvätt. Det förenklar skrovrengöringen när du sedan är uppe på land.
Passa också på att förbereda eventuell blästring med mot skrovet tättslutande presenning. Höstmötet den 21 september, som var mycket välbesökt och engagerande, behandlade just frågan om hur ta bort gammal giftig färg. Du kan gå in på vår hemsida och där få en fyllig uppdatering om höstmötet och de frågor som behandlades.
Tisdagen den 24 oktober har vi en särskild information för nya medlemmar. Inte bara nya medlemmar är välkomna. Har Du inte själv tidigare kunnat närvara har Du alltid en ny möjlighet. Som sagt den 24 oktober, klockan 1830 i klubbhuset.
Till sist vill jag påminna om att motioner till årsmötet, 25 januari 2018, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 november.
Med hopp om en mild och skonsam höst!
Lars Frisk
Ordförande BBK