9_Random.jpg

Nu är det dock dags att förbereda årets torrsättning. Redan den 23 september rullar de första medlemmarnas båtar upp på den nyrenoverade rampen. Sedan fortsätter färden upp längs den knaggliga Varvsvägen. Vi kommer att behöva ta det extra försiktigt. Driften finns där som vanligt. Jag förväntar mig att medlemmarna kommer att finnas på plats (som vanligt). Även delar av styrelsen kommer att finnas tillgänglig under torrsättningsdagarna. Passa på att ta kontakt med oss och diskutera det som du anser är viktigt. Vi har gula jackor på oss och finns på varvsplan eller i klubbhuset. Under torrsättningen kommer som vanligt ”Bosö Café” att vara öppet. Varvsvägen är i sig ett svårlöst problem. Våra förbättrings- och underhållsåtgärder räcker inte till. Vi måste få till stånd en långsiktig lösning annars riskeras vår varvsverksamhet. Detta är en viktig uppgift för styrelsen.

Viktigt att ni redan nu börjar tvätta båtbotten i vår borsttvätt. Den kommer att bemannas under fler tillfällen än normalt. Bland annat för Er som kanske behöver lite extra hjälp med angöring och hantering av tvätten. Tider är utskickade av tvättbasen. Notera att Du behöver boka tid under de bemannade passen. Vi har också medgivit att andra medlemmar i Lidingö båtförbund kan besöka vår tvätt när den är bemannad. Naturligtvis under förutsättning att De uppfyller samma krav som vi har på våra egna medlemmar, tex rörande storlek och ej målade med giftfärger (antifouling-färger). BBK har momsregistrerat bottentvätten. Detta kommer inte att påverka avgiften för medlemmarna. Däremot kan vi nu ta emot avgifter från gäster, utan att råka i luven på skattemyndigheterna.

Utöver torrsättningen har vi flera aktiviteter under hösten för Er medlemmar

  • Vi har ett höstmöte den 21 september. Där tar vi upp och diskuterar viktiga åtgärder som kan genomföras av den enskilde medlemmen för att nå målet med en giftfri båtbotten. Vi kommer att presentera och erbjuda möjliga lösningar.
  • Jag hoppas att få träffa alla nya medlemmar den 24 oktober. Inbjudan kommer.
  • Vi anordnar en trivseldag med städning den 7 november. Tyvärr måste vi ha ett tak för antalet deltagare. Se till att boka din plats tidigt.
  • 9 november har vi en klubbkväll. Jag återkommer med program längre fram.
  • Vi avslutar årets säsong den 17 november med en upprepning av vårens succé: ”Happy Bosön”. Det ni!

Till sist: Kontrollera förtöjningarna i tid. Förtöj för storm!

Hälsar

Lars Frisk

Ordförande BBK