9_Random.jpg

Tid att börja förbereda sjösättningen av en kär ägodel, båten. Kanske dags med projektet som Du funderat på under flera år? Är Du tveksam, prata med båtgrannen, som kanske kan tipsa om ett och annat. Driften och Lidingö Marin ställer också upp med goda råd och hjälp så långt möjligt. Vänta inte för länge med att starta upp, helt plötsligt är det dags för sjösättning. Påminner om att vi har som mål att BBK:s hamn skall härbärga skrovrena båtar, av miljöskäl. Du behöver inte måla för att förhindra beväxning på båtbotten. Vi siktar på att tvätten skall bli ännu bättre i år med extra borstar och högtryckstvätt.

Vi har nu fått mer information om Lidingö stads planer för eventuellt modulbygge längs Bösövägen. De har lämnat in en ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av modulerna på den hårdgjorda ytan, husvagnsparkeringen, mellan vårt varvsområde och Bosövägen. Vad det slutligen blir är i skrivandets stund oklart. Du som är intresserad kan följa frågans utveckling på Lidingö Stads hemsida.

Jag hoppas Du har noterat att vi flyttat klubbaftonen till den 23 mars. Vi har bjudit in några experter på behandling av skador mm, som skulle kunna drabba besättningen under turer i skärgården (Obs, oavsiktlig ordvits). Bra kunskap att ha med sig i sommar. Vi bjuder också in alla medlemmar till mingel och mat för hela familjen fredagen den 31 mars. Inbjudan kommer.

Hoppas att ni inte glömmer att boka vakttid. Vi kommer att utöka antalet vakter under sjö- och torrsättningsperioderna. Ett vaktpar kommer då att kunna patrullera varvsområdet och det andra bryggorna. Detta för att försvåra för tjuvligorna som härjar. Jag uppmanar vinterliggarna att snabbt boka sina tider under dessa perioder. Detta kommer att leda till att vi inte fullt kan täcka sommarperioden med egna vakter men detta kan lösas genom inhyrd rondering av vaktbolag.

Skyldigheten att fullgöra vakt är kanske den viktigaste medlemsaktiviteten som tydligast definierar klubbens ideella status.

Till sist, ”Visa samma hänsyn mot båtgrannarna, som ni vill att de visar mot Dig”!

Önskar

Lars Frisk