Hamn_versikt_sommar_1.jpgVi har att se fram emot ett fulladdat år för alla oss som gillar livet med fritidsbåtar. Säsongen börjar traditionsenligt med båtmässor, båtklubbsdagar och båtriksdag. Något att se fram emot.

Årsmötet i januari uppmärksammades av ett 50-tal medlemmar, med närvaro. Ni kunde konstatera att klubben har en stabil ekonomi, med ett positivt resultat 2016. Detta överskott öronmärker vi nu för kommande nödvändiga investeringar i bl.a. körvägen upp i varvplanen.  Detta behövs för att öka säkerheten i sjö- och torrsättningen till och från de övre kvarteren. Årsmötet valde in en ytterligare styrelsemedlem, Hans Jakobsson. Han kommer att ta över kassörsrollen efter Göran Leuhusen. Göran kommer emellertid att vara kvar i styrelsen.

Jag orienterade under årsmötet om vad vi då visste om Lidingö stads planer för modulbygge längs Bosövägen. Vi har ännu i skrivandets stund inte fått mer information från staden eller fört några diskussioner med dem rörande våra eventuella synpunkter. Detta kommer emellertid att ske under vecka 6. Vårt huvudbudskap kommer att bli att det finns en stor efterfrågan på vinteruppläggningplatser och att den framställan som BBK tidigare gjort om att åter få arrendera parkeringsplatsen vid Bosövägen, skall beviljas. Privata synpunkter på etableringen och mottagandet av flyktingar, får alltså föras fram på andra kanaler. Det finns flera sådana demokratiska möjligheter.

När Du läser detta skall Du ha fått vårens faktura. Det är viktigt att Du betalar så snart som möjligt, dock senast den 29 februari. Ett av skälen är att hamnkaptenen skall kunna planera för fördelning av båtplatser i hamnen.

Vi kommer i år att jobba med att utveckla hemsidan ytterligare. Vi kan se från medlemsenkäten att den är den viktigaste informationskällan för huvuddelen av våra medlemmar. Som vanligt kommer Du att kunna läsa om planerade aktiviteter, som tex. att det kommer en klubbkväll  den 16 mars.
I år kommer vi att satsa ytterligare på utbildning och ungdomsverksamhet. Vi anordnar kurser i Hjärt-lungräddning (HLR), El ombord, Förarbevis mm. Vi återkommer med närmare information längre fram. Var beredd att anmäla Dig.

Även i år planerar driften att finnas tillgänglig för frågor/motsvarande nere i klubbhuset varje tisdag kl 18:00 och de lyssnar på alla.
Vaktbokningen för 2017 kommer att öppnas tisdagen den 7:e mars, klockan 19:00. Du kan boka tid via vår hemsida eller genom besök nere i klubbhuset.  Skyldigheten att fullgöra vakt är kanske den viktigaste medlemsaktiviteten som definierar klubbens ideella status. Missa inte att boka in en tidpunkt som passas Dig.
Väl mött nere  Bosöhamnen.

Önskar
Lars Frisk