Hamn_versikt_sommar_1.jpg

Årets årsstämma var digitalt välbesökt och trots avstånd infann sig en känsla av närvaro som jag aldrig trodde vi skulle få. Årsstämman är viktig, det är den tidpunkt vi medlemmar får framföra våra synpunkter i motioner, rösta vid valen, det är här vi kritiskt kan granska vårt gemensamma arbete och bedöma hur den sittande styrelsen utfört sina förpliktelser. Det är här som föreningslivets demokrati är som bäst.

Personligen tycker jag årets två händelser lyfte kvällen ytterligare, fototävlingen 2020. Alla dessa härliga bidrag som kommer att visas på storbilds-TV i klubbhuset. Jag hoppas ni stannar till, längtar ut på sjön 2021. Här ser ni årets värdiga vinnare:
Leo Robert

Regn i sittbrunn

Badande barn

Årets andra händelse var valet av Årets BBK:are: Kaj Amnell medlem 8509 och styrelsens motivation lyder:

För ett troget och outtröttligt lobbyarbete under 15 år för en angelägenhet som så många så länge önskat. Att sedan vara en av de drivande krafterna att på plats slutföra och få till 28 nya vattenposter på bryggorna, var valet lätt. Grattis Kaj Amnell.

Strand i Trosa

Njut nu av våren, närvaron vid båtklubben och planeringen inför sommarens utflykter.

Hemma på BBK har vi flera projekt på gång, vi skall uppdatera vår så omtalade borsttvätt, vi har tvättat och monterat räcke på spången till Ellenbryggan, vi håller i skrivande stund på att bygga ett härligt tralldäck vid klubbhuset. Där skall vi ha nästa stora grillfest, så snart vi kan umgås utan rädsla att smitta varandra.

Som vi alla längtar!

Jag med många andra känner att stämningen ökar för varje dag, vi vågar tänka och vi ser ljuset i den mörka tunneln.

Hej, Robbie Bergqvist medlem 9104 och ordförande.