optemister_1.jpg

Så här års brukar vi summera det gångna året. Vi har nått de flesta av våra uppsatta verksamhetsmål tack vare medlemmarnas lojalitet och driftens personal, förstås.

Båttvätten används mer och mer för varje år. Detta har bl a åstadkommits med ökad bemanning av t.ex. ”arbetspliktare”.  Våra två tvättbasar har dessutom lagt mycket tid på att åstadkomma detta.

Vår målsättning att med klubbverksamheten nå ännu fler medlemmar än tidigare år, har uppfyllts mycket tack vare vår klubbmästares idoga arbete.

Vi kommer att fortsätta med våra satsningar på att minska miljöavtrycket och öka kursverksamheten, utveckla båttvätten och öka medlemsnyttan, för att nämna några prioriteringar för 2019.

Med gemensamma krafttag når vi detta!              Tack för 2019!

Vi är en ideell förening. Detta möjliggör ett flertal positiva fördelar för medlemmarna. Några exempel: Kunskap och kompetens från många kan nyttiggöras för andra, flera kan klara av det som en ensam inte mäktar med. Det som vi är intresserade av förenar oss och skapar ett socialt sammanhang för den enskilde medlemmen, om den så önskar. Det kan inte uteslutas att medlemmarna också kan få hjälp med vissa tjänster som eljest inte kunnat köpas på civila marknaden. (Av skatteskäl vill jag inte nämna ”ekonomiska fördelar”).

Ett bra exempel på detta är det utomordentliga arbete som flera av Er medlemmar lagt ner på att förbereda installation av vattenutkast på bryggorna. Tack vare Er kommer vi att få flera sådana på alla bryggor under det kommande året.

Men det förpliktar också att vara en ideell förening...

Välkomna på årsmötet den 23 januari, 2020.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Lars Frisk och övriga i BBK:s styrelse.

P.S.Göta Kanalbolaget har utsträckt erbjudandet om rabatt 20% för bokningar senast 15 december.