Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

 

Mastinläggning hösten 2021

Tisdag          21/9              1700 – 1900

Lördag         25/9              1200 – 1500

Söndag        26/9              1200 – 1500

Tisdag          28/9              1700 – 1900

Lördag         2/10              1200 – 1500

Söndag        3/10              1200 – 1500

Tisdag          5/10              1700 – 1900

Lördag         9/10              1200 – 1500

Söndag    10/10               1200 – 1500

Tisdag          12/10            1700 – 1900

Lördag         16/10            1200 – 1500

Söndag        17/10            1200 – 1500

Tisdag          19/10            1700 – 1900

OBS!!!

SISTA DAG för mastinläggning

Tisdag          26/10            1800 – 1900

Masterna skall vara ”avriggade” , väl inpackade så att vassa delar ej sticker ut.

Samtliga master skall vara märkta med medlemsnummer      

Förbered så mycket som möjligt innan Du kör till mastkranen

Master får ej ligga kvar på mastplan under vintern

Kvarliggande master flyttas på ägarens bekostnad