Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

 

Klubbhuset:

BBKs utmärkta klubbhus finns tillgänglig för klubbens medlemmar att hyra och kan disponeras av medlem i BBK
för eget samkväm eller motsvarande. Lokalen får ej disponeras för studentfest och liknande arrangemang

Mer om detta finns under  Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb

I huset finns komplett kök med diskmaskin, samt glas, porslin, bestick för minst 50 personer

Hyra av klubbhuset är f.n. 3.000:-.

Här kan ni hitta uthyrningsavtalet, som bland annat innehåller viktiga riktlinjer och instruktioner som gäller uthyrningen, klubbhusets utrustning, städning osv. Det finns även bilder av klubbhuset i dokumentet." + länk till dokument

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  för att boka klubbhuset