Hamn_versikt_sommar_1.jpg

 

Instruktion för påmastning

Inför påmastning

 • Montering av stående rigg (spridare, stag, etc.)
  • Kontrollera vantskruvar och mastinfästningar, byt ut alla saxpinnar till nya (billig försäkring).
  • Undersök noga om det är korrosionsskador vid blindnitarna. Aluminium och rostfritt är olika legeringar och då kan galvanism uppkomma här. Byt nitarna om det glappar.
  • Leta efter sprickor i mast och bom.
  • Montera alla sprintar och toggles uppifrån och ner. Uppgradera och kontrollera löpande rigg vid behov. (fall och falltrissor)
  • Se till att Du har alla vantskruvar och tillbehör.
  • Tejpa samtliga låsningar med eltejp.
  • Kontrollera kabelgenomföringar och leta efter nötskador.
  • Kolla att lamporna till lanternor, däcksbelysning, etc. är hela.
 • Blockera inte mastkran medan Du iordningställer masten.

Under påmastning

 • Tidsåtgång 0,5 –1,5 timme beroende storlek på båt/mast och erfarenhet.
 • Säkerheten kommer alltid först, stressa inte och ta hjälp om Du är osäker.
 • Gå igenom hur Du tänker Dig att påmastningen skall ske.
 • Minst tre personer bör vara med under påmastning.
  • En person hanterar mastspelet.
  • En person säkrar mastfoten om masten står på däck eller passar in mastfoten under däck.
  • En person säkrar vanten, förstag och backstag (fall kan användas som tillfällig).
 • Säkra lösa vant och fall, kontrollera att lyftslinget är helt. Vid skada, anmäl detta till driften, vid skada använd ett annat rep eller sling.
 • Montera lyftslinget så att masten är något bottentung.
 • Vid 2-spridarrigg, tänk igenom hur och var slinget placeras och så att inte undervant eller undre spridarna låser slinget vid borttagning.
 • Ibland kan det vara aktuellt att ha en tamp fästad i slinget som underlättar att hasa ner slinget när resningen är klar.
 • Ställ masten på plats och sätt fast alla stag.

Efter mastning

 • Säkra stagningen, fyra ögon principen gäller (låt någon annan kontrollera att allt monterats rätt).
 • Ta bort lyftsling. Var försiktiga om Du behöver använda stegen för att ta ner slinget. En lång båtshake bra att ha om stinget krånglar.
 • Montera Windex och vindgivare.
 • Flytta båten från kranen så fort masten är säkrad om det är någon på kö efter Dig.
 • Bom och el, segel monteras vid Din bryggplats.
 • Syfta utmed att mastliket att masten är rak och inte står krokig Du kan använda storfallet som en måttstock att mäta med.
 • Dubbelkolla att lanternor och övrig el i masten fungerar.

Ut och njut, vinden är fri