1_Random.jpg

Långsiktigt hotar detta klubbens verksamhet.

Med bottenfärger avses här färg som anbringas på en båts undervattenskropp för att förhindra beväxning.

Färgtypen kallas även antifouling. Principen är att gift i färgen motverkar att levande organismer får fäste på båtens undervattenskropp. 

Dessa gifter släpper från skrovet och påverkar omkringliggande miljö mycket negativt.

Klubbens Hamn- och Varvsordning, HoV, är tydliga. Målning med antifouling-färg får ej målas på båt på uppställd varvsplan eller annan plats så länge båtens ägare är medlem i BBK.

BBK ser allvarligt på medlemmar, som inte följer klubbens stadgar, samt HoV och felaktigt målar sin båt.

För mer information hänvisar vi till Miljöplanen som Du finner på vår hemsida.