peke_edit.jpg

 

Mastinläggning

Mastskjulen är nu stängda för vintern.
Behöver Du tillgång till Din mast, kontakta Driften på tisdagar mellan 18:00-19:00.

Master får ej ligga kvar på mastplan under vintern.

Kvarliggande master flyttas på ägarens bekostnad.