optemister_1.jpg

 

BBK besök av medlemmar från EBU, 2017-10-06

Den 6 oktober hade Bosö BK besök av 36 deltagare från European Boating Assiciation, EBA,
och ledamöter från SBUs ledning.

Det var en del av SBUs program för ett EBA-möte i Stockholm. De var intresserade av vårt
miljöarbete med fokus på borsttvätten.

Vårt sätt att låta medlemmar tvätta själva till en låg kostnad är unikt i Europa, och i flera
länder söker man nu möjliga metoder att minska användning av giftiga färger. EBA är ett
forum för båtanvändare i Europa och remissorgan för EU-lagstiftning inom båtområdet.

 IMG 1781 1

EBAs president Willem Dekker tackade BBKs ordförande Lars Frisk för besöket.

Lars Frisk och Christer Björkén presenterade klubben och vårt miljöarbete. Robbie Bergqvist redogjorde för bakgrunden till inköpet av båttvätten och Lennart Gibo demonstrerade båttvätten. Efter en kort rundvandring till miljöstation m.m. och en bottentvätt av en motorbåt avslutades besöket med en frågestund och ”fika” som klubbmästaren Ellerth Persson ordnat.

IMG 1766 1

Robbie Bergqvist och Lennart Gibo demonstrerade båttvätten

IMG 1775 1

Calle visar miljöcontainer m.m. på varvsplanen