9_Random.jpg

Torrsättningen i år är genomförd om än med vissa problem. En av vagnarna fick ett materialfel, vilket ledde till att kapaciteten gick ner under de senare helgerna. Det blev mycket väntan för oss medlemmar och långa dagar för driftgrupperna. Jag vill passa på och tacka Er alla för Ert tålamod och positiva attityd. Det underlättade avsevärt.

Klubbkvällen den 24 oktober gav, förutom ärt- och gulasch-soppa, en trevlig och intressant orientering om Göta Kanal. Särskilt intressant kanske, att om Du bokar och köper kanalbiljett före 1 december får du 20% rabatt. Du kan läsa mer om detta på hemsidan.

Vi i styrelsen och revisorerna förbereder nu det kommande årsmötet den 23 januari, 2020. Kallelse kommer ut till Er i mitten av december. Alla handlingar som bokslut och fullständig verksamhetsberättelse kommer inte att skickas ut i förväg utan dessa och alla övriga relevanta handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset. Jag påminner återigen om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 november (i år).

Notera för övrigt att driften kortar ner öppethållningstiderna över vintern, på tisdagar med en timme till mellan klockan 18:00 och 19:00.

Till sist: Du har väl bokat in Happy Bosön den 15 november? I Klubbhuset.

Vi ses då, hoppas

Lars Frisk

Ordförande BBK