peke_edit.jpg

 
Mastinläggning hösten 2017

Tisdag           19/9               1800 – 1900

Lördag           23/9               1200 – 1500
Söndag          24/9               1200 – 1500

Tisdag           26/9               1800 – 1900

Lördag           30/9               1200 – 1500
Söndag          1/10               1200 – 1500

Tisdag           3/10               1800 – 1900

Lördag           7/10               1100 – 1500
Söndag          8/10               1100 – 1500

Tisdag           10/10              1800 – 1900

Lördag           14/10              1100 – 1500
Söndag          15/10              1100 – 1500

Tisdag           17/10               1800 – 1900

OBS!!! SISTA DAG för mastinläggning

Tisdag           24/10              1800 – 1900

 

Masterna skall vara ”avriggade” , väl inpackade så att vassa delar ej sticker ut.

Samtliga master skall vara märkta med medlemsnummer.

Förbered så mycket som möjligt innan Du kör till mastkranen.

Master får ej ligga kvar på mastplan under vintern.

Kvarliggande master flyttas på ägarens bekostnad.