sjökort.jpg

 

Borstaggregatet har återigen tagits tillbaka till tillverkaren för justeringar i lyftkraften, ny lina till borstvaggan så att vi kan sänka den igen, samt ombyggnad av sidoborstarna. När den återmonteras någon gång i maj 2017 förväntar vi oss en fullt fungerande borsttvätt som tvättar ännu lite bättre.

 

Porten är också demonterad och skall sys om så att den är i full funktion utan att kärva till kommande säsong.

Slutligen skall högtryckstvätten monteras permanent på tvätten med en tvättlans + slang på varje ponton. Högtryckstvätten debiteras till samma kostnad (6 kr/min) och kräver alltså att tvättkortet sitter i kortläsaren, men fjärrkontrollen till borsttvätten måste vara avstängd för att högtryckstvätten skall kunna starta. Det går alltså inte att borsttvätta båten samtidigt som högtryckstvätten används.


I slutet av november slamsögs bassängen med hjälp av dykare från Hamnab.

 

Drygt fem m3 slamblandat vatten sögs upp. För den intresserade finns en film under "Video" fliken som visar bassängbotten filmad av dykaren innan slamsugningen.