fanditha_edit.jpg


Här hittar Du handlingar från våra Årsmöten

Verksamhetsår     Handling

2016                     Årsmötesprotokoll

2015                     Årsmötesprotokoll

2014                     Årsmötesprotokoll   Resultat-, och Balansräkning

2013                      Årsmötesprotokoll

2012                     Årsmötesprotokoll